Στόχος η αύξηση του βάρους σε υγιή και επιθυμητά επίπεδα μέσω ποιοτικής σύστασης διατροφής με σκοπό την βελτίωση της εικόνας του σώματος καθώς και τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμηση του ατόμου.

Διαθέσιμα Πακέτα

Bronze

45
Διάρκεια 1 μήνας
2 Εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής
Υποστήριξη μέσω chat & email
Παραγγελία

Silver

60
Διάρκεια 1 μήνας
4 Εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής
Υποστήριξη μέσω chat & email
Παραγγελία

Gold

80
Διάρκεια 1 μήνας
4 Online συνεδρίες
4 Εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής
Υποστήριξη μέσω chat & email
Παραγγελία