Νεοφύτου 60, ΧΑΛΚΙΔΑ
Δευ - Παρ: 9πμ - 1μμ & 4μμ - 8μμ
hello@tidiet.gr
2221 073470
@tidiet
@tidiet
Δωρεάν Αξιολόγηση

Privacy Policy

Το επιστημονικό site tidiet.gr της Διαιτολόγου-Διατροφολόγου Ιωάννας Ταπούτη η οποία διατηρεί νόμιμο διαιτολογικό γραφείο στην Χαλκίδα επί της οδού Νεοφύτου αριθμ. 60 παρέχει υπηρεσίες διαιτολογίας-διατροφολογίας και επιθυμεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, να ενημερώσει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει το παρόν (ο “Πελάτης”) για τα κάτωθι:

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς αλλά και κατά την διάρκεια αυτής, συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τις εξής πληροφορίες (“Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα”):

Στα πλαίσια των υπηρεσιών διαιτολογίας-διατροφολογίας, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, email, ΑΦΜ/ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, βάρος, ύψος, πίεση, άλλα ιατρικά και σωματικά δεδομένα (ενδεικτικά, περίμετρος μέσης, γοφών, βραχίονα, μηρών κτλ) ιατρικό/διαιτητικό/φαρμακευτικό ιστορικό σας, τυχόν χειρουργικές επεμβάσεις, πρόσφατες αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, λήψη συμπληρωμάτων διατροφής, περιγραφή ενός τυπικού 24ωρου σας για να καταγραφούν οι διατροφικές σας συνήθειες, τυχόν δραστηριότητες εκτός της επαγγελματικής απασχόλησης.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι γυναίκα, πρόσθετες πληροφορίες γυναικολογικής φύσεως ήτοι στοιχεία περιόδου ή εμμήνου ρύσης, θηλασμού, αριθμός τέκνων. Σωματικά δεδομένα, ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό σας, τυχόν χειρουργικές επεμβάσεις.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

O σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι:

• η εξακρίβωση της ταυτότητας σας,

• η δημιουργία του απαραίτητου ιστορικού για τον σχεδιασμό και την παροχή σε εσάς ενός κατάλληλου εξατομικευμένου διαιτολογίου

• η αποστολή ενημερωτικών δελτίων και/ή προσφορών,

• η εν γένει επικοινωνία μαζί σας και

• η έκδοση φορολογικών παραστατικών.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία επικαιροποιούνται σε κάθε συνεδρία,διατηρούνται από το site μας , σε ηλεκτρονική και/ή έγχαρτη μορφή στο γραφείο μας , για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την λήξη ή διακοπή της συμβατικής σχέσης μας.

Πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στην νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων θα ευθυγραμμίζονται με την διατήρηση των δεδομένων σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δηλώνεται ρητά ότι διαφυλάσσεται το απόρρητο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι αυτά δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή κοινοποίηση τους επιβάλλεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία και ότι εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την προστασία και ασφαλή επεξεργασία τους.

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε αντίγραφο της διατροφής σας ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα/στοιχεία/πληροφορίες μέσω του site με email ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook etc) ή μέσω εφαρμογών συνομιλίας (π.χ. messenger), αποδέχεσθε και αναγνωρίζετε, την πλήρη ευθύνη για τυχόν διαρροή ή υποκλοπή των απεσταλμένων με αυτόν τον τρόπο εγγράφων/στοιχείων/πληροφοριών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Tηλ: 210 6475600, Email: contact@dpa.gr) και ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησης της.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας παρακαλώ όπως απευθυνθείτε εγγράφως με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tidiet.gr@gmail.com ή ioanna.tapouti@gmail.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του γραφείου μας (Νεοφύτου αριθμ. 60, 34 100 Χαλκίδα). Σε κάθε περίπτωση το αίτημα σας θα ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μήνα από την λήψη του αιτήματος.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα, επαναλαμβανόμενα , απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειας ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ :

Η σελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικες και όχι παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών μπορείτε να χρησιμοποιείται την σελίδα μας μόνο με την έγκριση και την παράλληλη συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Απολύτως απαραίτητα cookies : είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας καθώς και για την περιήγησή σας σε αυτή. Ώστε να έχετε την δυνατότητα να την χρησιμοποιείται και να περιηγηθείτε σε ασφαλείς χώρους πρόσβασης αυτής. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες μας δεν μπορούν να εμφανιστούν ή να πραγματοποιηθούν στην ιστοσελίδα μας.

Cookies τρίτων: αυτά τα cookiesπεριλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας και προώθησης / στόχευσης.

Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Γίνεται χρήση τους μόνο για την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μίας ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως π.χ. όνομα χρήστη ή την περιοχή όπου βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να γίνει χρήση τους για να παρέχουν υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως π.χ. χρήση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και chat. Tα στοιχεία εδώ συλλέγονται ανώνυμα και δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγησή σας ούτε την δραστηριότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Cookies προώθησης/ στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που σας ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στην μέτρηση αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Ακόμη γίνεται χρήση τους για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορστούν πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια marketing και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.

Σ Υ Γ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η

Δηλώνω ότι διάβασα και κατανόησα πλήρως τα ανωτέρω, συναινώ και παρέχω την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση μου για την συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία όλων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που με αφορούν, όπως αυτά έχουν δηλωθεί ανωτέρω, καθώς και όσων προκύψουν κατά την πορεία της παροχής υπηρεσιών σε εμένα διαιτολογίας/διατροφολογίας από το γραφείο της Διαιτολόγου Ιωάννας Ταπούτη στα πλαίσια του σκοπών που έχουν αναφερθεί στην παρούσα.

Δωρεάν Αξιολόγηση